Logo
Hotline: 0944 222 045 - 0903 355 354

English

RS80 Controller

RS80 Controller

RS80 Controller

Thiết bị quản lý APMax RS80 Controller
4xLAN port & 1xWAN port 10/100/1000 Mbps
Quản lí tối đa lên đến 200 AP
Cung cấp chứng thực web

Cấu hình và chức năng

 • 5 Port Ethernet tốc độ cao 10/100/1000 Mbps. Gồm 1 x WAN, 4 x LAN. Tuy nhiên khi cần có thể chuyển thành 5 LAN.
 • CPU Dual Core mạnh mẽ, DDRAM3 256MB, có khả năng quản lý số lượng lớn các AP. Lên tới 200 AP
 •  Chuẩn 19 inch để gắn trên tủ rack
 • Có thể làm Router Gateway quay số PPOE kết nối đến nhà cung cấp dịch vụ, làm DHCP server cấp DHCP cho các client.
 • Hỗ trợ Tool Ping để kiểm tra sự liên thông mạng
 •  Hỗ trợ tự động Reboot thiết bị với thời gian định sẵn

Các tính năng nội trội

 • Tự động dò tìm và quản lý AP bằng cách cấu hình trực tiếp lên từng AP hoặc có thể quản lý các AP dựa vào Group. Tự động Deploy IP cho từng AP.
 • Hỗ trợ Wifi Dog cho xác thực local và Redirection web
 • Firewall với nhiều chức năng: IP/Port filter; Mac Filter; URL filter; Port forwarding; DMZ
 • Smart QoS: Giới hạn băng thông cho người dùng.
 • Hỗ trợ Mitiple SSID và VLAN trên SSID
 • Hiển thi thông tin chi tiết trạng thái từng AP.
 • Hỗ trợ nhiều giải pháp xác thực: WEP; WAP/WPA2-PSK với cơ chế mã hóa bảo mật cao như TKIP/AES

Ứng dụng

 • Dùng để quản trị các thiết bị dòng wifi APmax

Sản phẩm khác