Logo
Hotline: 0944 222 045 - 0903 355 354

English

Hợp tác

 

HỢP TÁC

Thế kỷ 21 là thế kỷ của hợp tác và phát triển. Không nằm ngoài quy luật này, công ty Vietnam Network mong muốn hợp tác với tất cả đối tác theo tiêu chí như sau:Đối tác trong ngành

  • Hợp tác phân phối: ngoài các sản phẩm là thế mạnh của Vietnam Network, chúng tôi muốn tối ưu hóa kênh phân phối bằng hàng hóa, dịch vụ của tất cả đối tác.
  • Hợp tác dự án: cung cấp thiết bị, dịch vụ trong thầu hoặc thi công dự án.
  • Phương châm hoạt động: "Uy tín kinh doanh - Bảo mật dữ liệu khách hàng - Toàn tâm hợp tác"

Đối tác ngoài ngành và cá nhân

  • Chúng tôi hợp tác toàn diện nhằm triển khai các ứng dụng về sản phẩm và dịch vụ của Vietnam Network đến các dự án hoặc kết hợp với các sản phẩm, giải pháp lĩnh vực khác tạo nên sức mạnh tổng thể.
  • Phương châm hoạt động: Tin tưởng - Uy tín - Bảo mật"

    Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe, trao đổi nghiêm túc và hợp tác toàn diện nếu nhận được yêu cầu hợp tác như trên.