Logo
Hotline: 0944 222 045 - 0903 355 354

English

PM quản trị trung tâm

 

PM quản trị trung tâm

Phần mềm quản trị trung tâm được cung cấp miễn phí nhằm quản trị và điều khiển tập trung tất cả các trạm phát sóng Hybrid Wicell đang hoạt động. Điểm đặc biệt là hệ thống các trạm phát sóng sẽ tự hoạt động theo công nghệ Hybrid Wifi Mesh mà không lệ thuộc vào phần mềm quản trị trung tâm. Khi cần giám sát hay điều chỉnh thông số các trạm phát sóng Hybrid Wicell thì chuyên viên quản trị sẽ khởi động phần mềm quản trị trung tâm để thực hiện và có thể tắt phần mềm quản trị trung tâm nếu không cần thiết.

Có các chức năng cơ bản như sau:

  • Tự động dò tìm và thống kê các trạm phát sóng Hybrid Wicel có trong mạng
  • Cấu hình cùng kênh phát sóng của tất cả trạm Hybrid Wicell.
  • Đặt cùng tên sóng ( SSID) cho toàn thể hệ thống.
  • Thiết lập nhiều tên sóng truy cập trên một trạm phát sóng.
  • Giới hạn băng thông trên sóng truy cập
  • Quản trị các trạm phát sóng trên Google maps hoặc theo sơ đồ dự án.
  • Tạo key mã hóa khi đăng nhập hệ thống Hybird Wicell.
  • Giới hạn số lượng truy cập trên 1 trạm phát sóng.
  • Kết hợp với các phần mềm chứng thực và tính cước Internet để quản trị theo băng thông truy cập, thời gian truy cập, dung lượng cho phép, tính cước truy cập trả trước hoặc trả sau …