Logo
Hotline: 0944 222 045 - 0903 355 354

English

Phân tích chi phí

PHÂN TÍCH CHI PHÍ    

 

BẢNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ ĐẦU TƯ GIỮA MÁY TÍNH
THÔNG THƯỜNG VÀ MÁY TÍNH MTA TRONG 3 NĂM

Chi phí đầu tư và vận hành 10 máy tính

1. Chi phí phần cứng: tiết kiệm ~ 30%

 2. Chi phí điện 3 năm: tiết kiệm ~ 94%

Thành tiền= Điện năng tiêu thụ * 10 giờ/ngày * 30 ngày * 36 tháng * 10 máy * Đơn giá tiền điện : 2400 đồng tính bình quân trong 3 năm (số này có thể cao hơn do thực tế giá điện luôn tăng theo từng Qúy, năm)

 

3. Chi phí bảo trì 3 năm: tiết kiệm ~ 90%

 

4. Chi phí phần mềm diệt virus 3 năm: tiết kiệm ~ 100% 

Giá bán quyền phần mềm diệt virus được tính trung bình từ giá các phần mềm thịnh hành hiện nay.

TỔNG SỐ TIỀN TIẾT KIỆM TRONG 3 NĂM: TIẾT KIỆM ~ 64%