Logo
Hotline: 0944 222 045 - 0903 355 354

English

Mô hình ứng dụng

 

MÔ HÌNH ỨNG DỤNG 

Mô hình wifi triển khai trong khu du lịch

 

Mô hình wifi triển khai trong khách sạn

Mô hình wifi triển khai trong khu dân cư

 

Mô hình wifi triển khai trong trường học, sân ga, phi trường,...