Logo
Hotline: 0944 222 045 - 0903 355 354

English

Giải pháp tổng thể

 

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ

Hệ thống Wi-Fi thông minh và hệ thống quản trị 

 

 

Cơ chế hoạt động hệ thống Wi-Fi thông minh

     

                 Sơ đồ kết nối các trạm thu phát đa chiều                                  Sơ đồ định tuyến thông minh

 

     

                  Sơ đồ kết nối có 01 trạm thu – phát bị lỗi                      Sơ đồ kết nối tự động định tuyến qua các trạm thu phát khác